Solar Zonder Grenzen

Solar Zonder Grenzen is een organisatie van vzw BISZ en zoals de naam doet vermoeden willen we door dit project ontwikkelingslanden helpen door het plaatsen van zonnepanelen voor gemeenschapsdoeleinden zoals ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, watervoorzieningen, etc. in dorpen waar geen - of zeer gebrekkig - elektriciteit aanwezig is.  De opstart van dit project begon in Togo, ondertussen zijn we al in een tiental landen actief. 

In ziekenhuizen zorgen de zonnepanelen ervoor dat een koelkast mogelijk wordt waarin medicijnen en vaccins bewaard worden.  De verlichting aangesloten op de zonnepanelen vervangt de olielampen voor nachtelijke bevallingen en ingrepen. Olielampen stoten naast het slechte licht ook schadelijke stoffen uit voor pasgeborenen.  Door de slechte omstandigheden waarin vrouwen moeten bevallen zijn er nog altijd zeer veel sterfgevallen bij de geboorte van zowel moeder als kind.

In scholen wordt verlichting geïnstalleerd op zonne-energie.  Daardoor wordt het mogelijk gemaakt voor volwassenen om na het werk avondonderwijs te volgen.  80% van de volwassen bevolking is in die landen nog analfabeet.  Kinderen maken van het licht gebruik om ’s avonds hun huiswerk te maken en leeraars om de lessen voor te bereiden.  Goed onderwijs is de basis van een goede samenleving.  Verlichting is hierin een essentiële schakel.

Solar Zonder Grenzen is een uniek project dat niet enkel daadwerkelijk het leven verbetert en menswaardiger maakt van vele mensen in derde wereldlanden, maar ook de toenemende milieuproblematiek aanpakt door het installeren van duurzame energiebronnen.

Samen met hogescholen en universiteiten werkt Solar Zonder Grenzen aan onderzoeksprojecten rond de verbetering van de geïnstalleerde materialen.  

Een belangrijke pijler in de visie van Solar Zonder Grenzen is de kennisoverdracht naar het Zuiden.  Daarom is het belangrijk dat de lokale bevolking mee beslist en uitvoert.  Er wordt ook een opleiding voorzien voor enkele lokale mensen over het onderhoud en de werking.  Die kennisoverdracht wil Solar Zonder Grenzen nog verder uitbreiden door middel van de productie-eenheid van zonnepanelen en toebehoren in Togo.